miércoles, 19 de octubre de 2016

ENFERMEDADES QUE CURA EL BIOMAGNETISMO MEDICO :
O Alergias O Dolores de espalda O Leucemia O Parvovirus
O Alzheimer O Embolia O Lupus O Rabia virus
O Anemia O Enfisema pulmonar O Malaria O Riñón
O Apnea del sueño O Epilepsia O Meningitis O Ronquidos
O Arritmia O Estomago O Menopausia O Rotavirus
O Arterioesclerosis O Estrés O Migraña O Rubeola
O Artritis O Fibromialgia O Neumonía O Sarampión
O Asma O Gastritis O Nervio ciático O Sarna
O Bazo O Glandulares O Osteoporosis O Sida
O Bronquitis O Glaucoma, cataratas O Páncreas O Sífilis
O Cáncer O Gonorrea O Paludismo O Sinusitis
O Circulación sanguínea O Hemorroides O Paperas O Sistema nervioso
O Cirrosis O Hepatitis O Papiloma humano O Taquicardia
O Colesterol O Hernia hiatal O Parkinson O Tifoidea
O Colon O herpes zoster O Pierna corta O Triglicéridos
O Corazón O Hígado O Presión arterial O Tuberculosis
O Demencia senil O Hipertensión O Problemas de oídos O Varices (flebitis)
O Depresión O Impotencia O Problemas de ojos O Varicela
O Dermatitis O Infecciones (hongos) O Problemas digestivos O Vejiga
O Diabetes O Infecciones (parásitos) O Problemas respiratoriosO Vértigo de meniere
O Disfunciones hormonaleO Insomnio O Próstata O Vesícula
O Dolor de rodillas O Insuficiencia renal O Psoriasis O Vitiligo
O Dolores articulares O Intestinos O Pulmones O y muchas más

Whatsapp :  +5492615759790 - Lorena